जाणून घ्या!! अटक वॉरंट कधी जारी केले जाते?

कायदा

साधारणत: अटक वॉरंटचे नाव ऐकून कोणत्याही व्यक्तीमध्ये भीती निर्माण होते. या भीतीचा फायदा घेऊन अनेक जण फसवणूकही करतात. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1908 अटक वॉरंट जारी करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी पद्धतशीर प्रक्रिया प्रदान करते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता हा कायदा आहे ज्याद्वारे अटक वॉरंटची सुरुवात भारतात झाली. संहितेच्या कलम 70 ते 80 मध्ये अटक वॉरंटबाबत तरतुदी आहेत.
अटक वॉरंट नेहमीच न्यायालय किंवा अर्ध-न्यायिक न्यायालय जसे की जिल्हाधिकारी, एसडीएम इ. जारी करते.

या लोकांशिवाय अटक वॉरंट जारी करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. तसेच अटक वॉरंट जारी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. न्यायालयाला हा अधिकार देण्यात आला आहे, जेणेकरून न्यायालय ज्या व्यक्तीला एखाद्या प्रकरणात बोलावू इच्छित असेल, त्याला पोलिसांमार्फत बोलावता येईल. उदा, एखाद्या प्रकरणात, न्यायालयाला एखाद्या व्यक्तीचे बयाण घ्यायचे असल्यास, तरीही ते त्या व्यक्तीला अटक वॉरंट जारी करू शकते.

एखाद्या खटल्यात एखादी व्यक्ती आरोपी असेल आणि ती व्यक्ती न्यायालयासमोर हजर होत नसेल, जेणेकरून कार्यवाही पुढे चालू शकेल, तर न्यायालय अटक वॉरंट जारी करते आणि संबंधित व्यक्तीला न्यायालयासमोर बोलावते. एखाद्या व्यक्तीने तक्रारदार म्हणून न्यायालयात खटला दाखल केला असेल, तरीही आरोपी न्यायालयात हजर झाला नाही, तर न्यायालय अटक वॉरंट जारी करते.

अटक वॉरंट सामान्यतः पोलिसांनाच जारी केले जाते. न्यायालय वॉरंट तयार करून ते संबंधित पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील स्टेशन प्रभारीच्या नावाने जारी करते आणि नामित व्यक्तीला कोणत्याही परिस्थितीत अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याचे आदेश देते. तथापि, येथे कायद्याने न्यायालयाच्या या अधिकाराचा विस्तार थोडा लवचिक बनवून केला आहे आणि संहितेच्या कलम 72 मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, वॉरंटमध्ये नाव असलेल्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी न्यायालय कोणत्याही व्यक्तीला असे वॉरंट जारी करू शकते.

◆वॉरंटची मुदत काय आहे?
जेव्हा न्यायालय कोणतेही अटक वॉरंट जारी करते, तेव्हा ते वॉरंट दोन परिस्थितींमध्येच संपते. पहिल्या स्थितीत, पोलीस नामांकित व्यक्तीला अटक करून न्यायालयासमोर हजर करतात किंवा वॉरंटमध्ये नाव असलेली व्यक्ती न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करते. अटक वॉरंटमध्ये तुरुंगात जावे लागते तुरुंगात जायचे की नाही हा प्रश्न मूळ खटल्यावर अवलंबून आहे.

ज्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर बोलावण्यात आले आहे. उदा, जर एखाद्या व्यक्तीला अटक वॉरंट जारी करून स्टेटमेंट देण्यासाठी कोर्टाने बोलावले असेल, तर त्याने स्टेटमेंट दिल्यास कोर्टाचे उद्दिष्ट साध्य होईल, स्टेटमेंट घेतल्यानंतर त्या नावाच्या व्यक्तीला सोडून दिले जाईल.

अजामीनपात्र गुन्ह्यात एखाद्या व्यक्तीला आरोपी बनवण्यासाठी वॉरंट काढण्यात आले असेल, तर त्याला तुरुंगात जावे लागू शकते कारण अजामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन मागणे हा आरोपीचा अधिकार नाही. कोणत्याही जामीनपात्र गुन्ह्यात तुरुंगात जावे लागत नाही, त्यामुळे अशा गुन्ह्यात जारी केलेल्या अटक वॉरंटमध्ये जामीन मिळतो. एकंदरीत, एखादी व्यक्ती तुरुंगात जाते की नाही हे वॉरंट जारी केलेल्या प्रकरणावर अवलंबून असते.

न्यायालयाने जारी केलेल्या अटक वॉरंटमध्ये, पोलिसांची जबाबदारी फक्त त्या व्यक्तीला अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याची असते. पोलिस कोणत्याही व्यक्तीला थेट तुरुंगात पाठवत नाहीत, तथापि, वर दिलेल्या वॉरंटमध्ये नाव असलेल्या व्यक्तीला ते चोवीस तास पोलिस ठाण्यात ठेवू शकतात. त्यानंतर पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयात हजर केले.