मालमत्ता उत्परिवर्तन म्हणजे काय? आणि ते कसे केले पाहिजे?

कायदा

आपल्या दैनंदिन भाषेत, आपल्याला कोणत्याही मालमत्तेच्या उत्परिवर्तनाच्या नावाने मालमत्तेचे उत्परिवर्तन देखील माहित आहे. मालमत्तेच्या मालकीमध्ये बदल आवश्यक असू शकतो, सामान्यतः वारसा, विक्री किंवा खरेदी, वर्तमान मालकाचा मृत्यू किंवा कोणत्याही सरकारी सेटलमेंटद्वारे. कोणत्याही शहराची किंवा जिल्ह्याची स्थानिक महानगरपालिका, तिच्या महसूल विभागामार्फत, मालकी हक्क आणि मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या सर्वसमावेशक नोंदी ठेवण्यासाठी जबाबदार असते.

हा प्राधिकरण मालमत्ता कर भरणाऱ्या दायित्वांच्या नोंदी देखील ठेवतो ज्यासाठी ते नवीन मालमत्ता कर भरणाऱ्यांची माहिती योग्य दस्तऐवजांमध्ये गोळा करते. तसेच कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता खरेदी करताना, त्या मालमत्तेचे फेरफार दाखल करणे ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. हे देखील महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून मालमत्ता कर आणि युटिलिटी बिलांच्या सर्व पावत्या मागील मालकाऐवजी नवीन खरेदीदाराच्या नावावर तयार केल्या जातील.

याचबरोबर, मालमत्तेचे फेरफार करून घेणे ही केवळ एकवेळची जबाबदारी नसून उत्परिवर्तनासंदर्भातील नवीन योजनांचा नियमितपणे मागोवा घेणे आणि आवश्यक कागदपत्रे वेळोवेळी अद्ययावत करणे देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे तुमच्या मालमत्तेच्या नोंदींचे कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीपासून संरक्षण करेल.

◆मालमत्तेच्या उत्परिवर्तनाची प्रक्रिया काय आहे ?
कोणत्याही मालमत्तेचे उत्परिवर्तन करण्यासाठी, तुम्हाला काही आवश्यक पायऱ्या फॉलो कराव्या लागतील ज्या खाली दिल्या आहेत:

●पहिली पायरी : जर तुम्हाला तुमच्या मालमत्तेची मालकी दुसर्‍या व्यक्तीच्या नावावर नोंदवायची असेल, तर सर्वप्रथम तुमची मालमत्ता जिथे आहे ते क्षेत्र. राज्याच्या तहसीलदारांना एक अर्ज सादर करावा लागेल, जो साध्या कागदावर योग्य नमुन्यात लिहून त्यांना न्यायिक शिक्क्यासह सादर करावा लागेल. मालमत्ता खरेदी-विक्री करणाऱ्या दोन्ही पक्षांची नावे आणि मालमत्तेचे ठिकाण यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी अर्जात नमूद करणे आवश्यक आहे.

◆दुसरी पायरी: या चरणात मालमत्तेबद्दल काही तपशीलवार माहिती गोळा करावी लागेल जसे की, ती कोणत्या प्रकारची मालमत्ता आहे, ती कोणत्या भागात आहे, कोणत्या कायद्यानुसार मालमत्तेचे मालकी हक्क बदलले आहेत, यामध्ये नावे समाविष्ट आहेत. दोन्ही पक्ष, वडिलांचे नाव आणि संपूर्ण तपशील. पत्त्यासोबत, मालमत्तेची मालकी बदलण्याची तारीख देखील नोंदवणे आवश्यक आहे. याशिवाय ज्या कागदपत्रांच्या आधारे फेरफार अर्ज दिला जात आहे, त्या सर्व कागदपत्रांची प्रतही द्यावी लागेल. या प्रक्रियेत काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा समावेश आहे जसे की विक्री करार किंवा मृत्युपत्र इत्यादी. तुम्हाला ट्रान्सफर ड्युटी म्हणून काही रक्कमही भरावी लागेल. जर मालमत्तेचा फक्त काही भाग बदलायचा असेल, तर त्या भागासाठी शुल्क भरावे लागेल, तर संपूर्ण मालमत्ता विकल्यास, मागील देय रकमेसह संपूर्ण भागासाठी लागू असलेले शुल्क भरावे लागेल.

◆तिसरी पायरी : मालमत्तांची नोंदणी आणि नाकारूनही महापालिकेच्या नोंदी तयार केल्या जातात आणि मालमत्ता कर जमा करण्यास कोणतीही अडचण येत नाही. जेव्हा तुम्ही मालमत्तेच्या फेरफारासाठी अर्ज करता तेव्हा सरकारी विभागाकडून नोटीस दिली जाते. या फेरफारावर कुणालाही आक्षेप आहे का, अशी विचारणा या जाहिरातीत करण्यात आली आहे. संपूर्ण चौकशीसाठी किमान 15 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. 15 दिवसांनंतरची कोणतीही हरकत विचारात घेतली जात नाही. ही प्रक्रिया संपल्यानंतर संबंधित अधिकारी आपला अहवाल सादर करतात. अहवाल सादर करण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे कागदपत्रांमध्ये लिहिलेल्या वस्तुस्थितीशी जुळले आहे. या प्रक्रियेत काही अडथळे आल्यास, किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून आक्षेप असल्यास, ते प्रकरण त्या भागातील महसूल सहाय्यक अधिकाऱ्यांकडे सुनावणीसाठी पाठवले जाते. महसूल सहाय्यक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर कोणताही पक्ष असमाधानी असल्यास, तो आदेश जारी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करू शकतो.

◆चौथी पायरी: येथे तुम्हाला मालमत्तेची विक्री किंवा मालकी बदलण्याबाबत जवळच्या पालिका अधिकाऱ्याला कळवावे लागेल, कारण जोपर्यंत मालमत्ता तुमच्याकडे होती तोपर्यंत तुम्ही त्या मालमत्तेवर कर भरत असाल आणि ती विक्री केल्यानंतर कर इतर पक्षाला पैसे द्यावे लागतील. मालमत्ता करात काही वाढ झाल्यास किंवा कोणताही कर थकबाकी राहिल्यास, त्याची जबाबदारी दुसऱ्या पक्षावर म्हणजेच मालमत्ता घेणार्‍या व्यक्तीवर असेल. मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी, तुम्ही ज्या व्यक्तीकडून मालमत्ता खरेदी करत आहात त्या व्यक्तीने मागील सर्व कर भरले आहेत की नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे. यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे मालमत्ता कर भरणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, ज्या व्यक्तीच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली आहे, त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर सहा महिन्यांच्या आत त्याची माहिती महापालिकेला द्यावी लागेल. त्यानंतरच म्युटेशन किंवा फाइलिंग करता येते किंवा नाकारता येते.

◆पाचवी पायरी : जर मालमत्तेचा फक्त काही भाग विकला गेला असेल, तर फक्त हा भाग फेरबदल केला जाऊ शकतो, जर त्या भागावर लागू असलेले सर्व देय आणि मूल्यांकन केलेले कर भरले गेले असतील. त्याचप्रमाणे, वारसा नियमांनुसार, सर्व कायदेशीर वारसांच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरित झाल्यास, मालमत्तेच्या भागांवर लागू होणारे सर्व कर भरले गेल्यानंतरच त्यांच्या नावे मालमत्तेचे फेरफार होईल.