आदिवासी जमीन खरेदी

आदिवासी जमीन खरेदी-विक्री (हस्तांतर) परवानगी कार्यपध्दती ।। जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध का आहेत?।। हस्तांतर का व कसे होते?।। हस्तांतरणाबाबत कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ?।। परवाणगी कोण देते ?।। कोणत्या कारणासाठी हस्तांतरणाची परवानगी मिळू शकते ?।। हस्तांतर परवानगी अर्ज कसा करावा ? हस्तांतर परवानगी देण्याची कार्यपध्दती काय असते ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या लेखात जाणून घ्या !

सर्वसाधरणपणे आपण जेव्हा आदिवासीच्या जमिनीचा विचार करतो तेव्हा अगदी वर्ग १ ची जरी जमीन असली तरी आदिवासींच्या वर्ग १ जमिनीची सुद्धा खरेदी करायची असेल, विक्री… Read More »आदिवासी जमीन खरेदी-विक्री (हस्तांतर) परवानगी कार्यपध्दती ।। जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध का आहेत?।। हस्तांतर का व कसे होते?।। हस्तांतरणाबाबत कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ?।। परवाणगी कोण देते ?।। कोणत्या कारणासाठी हस्तांतरणाची परवानगी मिळू शकते ?।। हस्तांतर परवानगी अर्ज कसा करावा ? हस्तांतर परवानगी देण्याची कार्यपध्दती काय असते ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या लेखात जाणून घ्या !