एफ आय आर

कोणताही गुन्हा किंवा FIR (एफ.आय.आर) नोंदवण्यापूर्वी त्या प्रकरणातील संभाव्य पूर्व आरोपीला प्राथमिक चौकशीला बोलावू जाऊ शकत का ? आणि त्या प्राथमिक चौकशीत त्या संभाव्य आरोप्यानी दिलेलं स्टेटमेन्ट किंवा केलेलं कथन याचा कायदेशीर दर्जा काय याविषयी महत्वाची माहिती !

कोणताही गुन्हा किंवा एफ.आय.आर नोंदवण्यापूर्वी त्या प्रकरणातील संभाव्य पूर्व आरोपीला प्राथमिक चौकशीला बोलावू जाऊ शकत का ? आणि त्या प्राथमिक चौकशीत त्या संभाव्य आरोप्यानी दिलेलं… Read More »कोणताही गुन्हा किंवा FIR (एफ.आय.आर) नोंदवण्यापूर्वी त्या प्रकरणातील संभाव्य पूर्व आरोपीला प्राथमिक चौकशीला बोलावू जाऊ शकत का ? आणि त्या प्राथमिक चौकशीत त्या संभाव्य आरोप्यानी दिलेलं स्टेटमेन्ट किंवा केलेलं कथन याचा कायदेशीर दर्जा काय याविषयी महत्वाची माहिती !