कुळ कायदा

कुळाची जमीन एकाच वारसला देता येते का? ।। जमीन विकल्याचा पुरावा कसा शोधावा? ।। मालमत्तेच्या गावा व्यतिरिक्त इतरत्र मृत्युपत्र करता येते का? ।। खरेदीखताला आव्हान द्यायची मुदत? ।। सातबारा आणि भूमापन क्षेत्रफळात फरक? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !

पहिला प्रश्न आहे, कुळ कायदा अंतर्गत मिळालेली जमीन, ती व्यक्ती अनेक वारसां पैकी एखाद्याच वारसाला देऊ शकते का? किंवा त्याच्या लाभात हस्तांतरित करू शकते का?… Read More »कुळाची जमीन एकाच वारसला देता येते का? ।। जमीन विकल्याचा पुरावा कसा शोधावा? ।। मालमत्तेच्या गावा व्यतिरिक्त इतरत्र मृत्युपत्र करता येते का? ।। खरेदीखताला आव्हान द्यायची मुदत? ।। सातबारा आणि भूमापन क्षेत्रफळात फरक? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !

एखाद्या जमिनीवर नोटरी कराराच्या आधाराने बोजा टाकता येतो का?।। जमीन जर आपण कसत असू तर कुळ लावण्याकरता काय करावे लागेल? ।। एखाद्या सातबाराच्या खातेफोड करण्यास सहहिस्सेदाराची मान्यता नसेल तर काय करावे?।। इतर अधिकारात स्मशानभूमीची जर वहिवाट असेल तर काय करता येईल?।। गुंठेवारी सातबाराचा फेरफार जर झाला असेल तर मंडळ अधिकारी असा फेरफार रद्द करू शकतो का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

पहिला प्रश्न आहे. एखाद्या जमिनीवर नोटरी कराराच्या अनुषंगाने किंवा नोटरी कराराच्या आधाराने बोजा टाकता येतो का? आता सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतले पाहिजे की बोजा… Read More »एखाद्या जमिनीवर नोटरी कराराच्या आधाराने बोजा टाकता येतो का?।। जमीन जर आपण कसत असू तर कुळ लावण्याकरता काय करावे लागेल? ।। एखाद्या सातबाराच्या खातेफोड करण्यास सहहिस्सेदाराची मान्यता नसेल तर काय करावे?।। इतर अधिकारात स्मशानभूमीची जर वहिवाट असेल तर काय करता येईल?।। गुंठेवारी सातबाराचा फेरफार जर झाला असेल तर मंडळ अधिकारी असा फेरफार रद्द करू शकतो का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

कुळाच्या जमिनीची विक्री ।। महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 बद्दल माहिती !

मित्रांनो आज आपण कुळाच्या जमिनीच्या विक्री बाबत माहिती जाणून घेऊ. कुळाची जमीन म्हणजे काय हे देखील आपण जाणून घेऊ. कुळाच्या जमिनीची माहिती खूप विस्तृत असल्याने… Read More »कुळाच्या जमिनीची विक्री ।। महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 बद्दल माहिती !