खडकामधील खोदकाम

कन्स्ट्रक्शन मधील विविध कामे आणि त्यांची एकके।। बांधकाम कोणत्या एककात ( युनिटमध्ये ) मोजवं?।। कन्स्ट्रक्शन मध्ये केल्या जाणाऱ्या कामांचे मोजमाप घेण्यासाठी जी एकके वापरली जातात त्यांची माहिती !

  • by

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बांधकामाकरिता चे मोजमाप घेतले जातात ते ज्या युनिटमध्ये किंवा ज्या एकका मध्ये घेतले जाते त्यासंबंधीची पूर्ण माहिती आज आपण बघणार आहोत.… Read More »कन्स्ट्रक्शन मधील विविध कामे आणि त्यांची एकके।। बांधकाम कोणत्या एककात ( युनिटमध्ये ) मोजवं?।। कन्स्ट्रक्शन मध्ये केल्या जाणाऱ्या कामांचे मोजमाप घेण्यासाठी जी एकके वापरली जातात त्यांची माहिती !