तुकडाबंदी

कसत असलेल्या जमिनीचा मालक बेपत्ता असल्यास? ।। बोजा असताना न्यायालयीन वाटप होवू शकते का?।। शेतकरी नसतांना शेतजमीन खरेदी केल्याची तक्रार कशी करावी ?।। तुकडा बंदी नुसार किमान क्षेत्रफळ किती? ।। नोटरी कुलमुखत्यारपत्राद्वारा केलेले खरेदीखत वैध ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

पहिला प्रश्न आहे, आपण कसत असलेल्या जमिनीचा भोगवटादार, किंवा मालक, हा जर बेपत्ता असेल, तर काय करावे? जेव्हा कोणतीही व्यक्ती एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीची जमीन कसत… Read More »कसत असलेल्या जमिनीचा मालक बेपत्ता असल्यास? ।। बोजा असताना न्यायालयीन वाटप होवू शकते का?।। शेतकरी नसतांना शेतजमीन खरेदी केल्याची तक्रार कशी करावी ?।। तुकडा बंदी नुसार किमान क्षेत्रफळ किती? ।। नोटरी कुलमुखत्यारपत्राद्वारा केलेले खरेदीखत वैध ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !