नोटरी म्हणजे नक्की काय? ।। नोटरी एग्रीमेंट केलेलं चालतो का? ।। विशेषतः मालमत्तांच्या संदर्भात नोटरी एग्रीमेंट करता येतं का? ।। फायदे तोटे !

नोटरी कराराची वैधता, नोटरी म्हणजे नक्की काय? नोटरी एग्रीमेंट केलेलं चालतो का? विशेषतः मालमत्तांच्या संदर्भात नोटरी एग्रीमेंट करता येतं का? किंवा समजा ते आपण नोटरी एग्रीमेंट केलं तर त्यातून काय फायदा होऊ शकतो? व काय नुकसान होऊ शकतो? याची आपण थोडक्यात माहिती खाली घेऊयात. सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतलं पाहिजे, की कोणत्याही मालमत्ते संदर्भात आपण […]

Continue Reading