प्लास्टरिंग

प्लास्टरिंग या कामाबद्दल महत्वाची माहिती ।। एक ब्रास म्हणजे किती प्लास्टर काम असतं? ब्रास मध्ये प्लास्टर च मोजमाप कसं घ्यायचं? किंवा मोजमाप कसं कॅल्क्युलेट करायचं? एक ब्रास प्लास्टर काम करण्यासाठी साहित्य किती लागतं? या संबंधित माहिती जाणून घेऊया !

  • by

या पूर्वी आपण कन्स्ट्रक्शन मधील वेग वेगळ्या टॉपीक ची माहिती घेतली होती. आज या लेखामध्ये आपण गिलावा काम, म्हणजेच प्लास्टरींग. या कामा संबंधित माहिती आपण… Read More »प्लास्टरिंग या कामाबद्दल महत्वाची माहिती ।। एक ब्रास म्हणजे किती प्लास्टर काम असतं? ब्रास मध्ये प्लास्टर च मोजमाप कसं घ्यायचं? किंवा मोजमाप कसं कॅल्क्युलेट करायचं? एक ब्रास प्लास्टर काम करण्यासाठी साहित्य किती लागतं? या संबंधित माहिती जाणून घेऊया !