वारस नोंदी कश्या कराव्यात? कुटुंबप्रमुखाच्या मृत्यूनंतर त्वरित करा ह्या गोष्टी ।। जमीन मालकीहक्काबद्दल अतिशय महत्वपूर्ण माहिती !

घरातील खातेदार व्यक्ती म्हणजे अशी प्रमुख व्यक्ती ज्या व्यक्तीच्या नावा वरती सर्व प्रॉपर्टी व शेत जमीन असते, अश्या व्यक्तीचा ज्यावेळेस मृत्यू होतो तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या वारसांना वारसा नोंद करणे हे फार गरजेचे असते. आणि या कामात दिरंगाई झाली आणि आपले भाऊबंद किंवा नातेवाईक वाईट वृत्तीचे असतील तर त्यांच्याकडून धोका होण्याची शक्यता असते. म्हणून वारस नोंद […]

Continue Reading