योजना

कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता मोठा बदल ।। अर्ज कुठे करावा, फी किती लागेल इ. ।। जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया !

कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता मोठा बदल केला गेला असून त्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने 4 नोव्हेंबर 2020… Read More »कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता मोठा बदल ।। अर्ज कुठे करावा, फी किती लागेल इ. ।। जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया !