वर्ग दोनची जागा विक्री

एखादी जागा विकल्यानंतर जर त्या जागेचे काही क्षेत्र रस्त्यामध्ये बाधित झाले किंवा संपादन झालं तर अशा परिस्थितीत काय होत? ।। ठराविक सहहिस्सेदरांच्या लाभत हक्कसोडपत्र करता येतं का?।। वर्ग दोनची जागा जर विक्री झाली असेल तर त्या मूळ मालकाचे वारस त्याला आव्हान देऊ शकतात का? ।। एखाद्या जमिनीची खाजगी मोजणी केली तर ती अवैध ठरते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !

1.एखादी जागा विकल्यानंतर जर त्या जागेचा काही क्षेत्र रस्त्यामध्ये बाधित झाले किंवा रस्ता रुंदीकरणात त्याचं काही संपादन झालं तर अशा परिस्थितीत काय होत? उत्तर :… Read More »एखादी जागा विकल्यानंतर जर त्या जागेचे काही क्षेत्र रस्त्यामध्ये बाधित झाले किंवा संपादन झालं तर अशा परिस्थितीत काय होत? ।। ठराविक सहहिस्सेदरांच्या लाभत हक्कसोडपत्र करता येतं का?।। वर्ग दोनची जागा जर विक्री झाली असेल तर त्या मूळ मालकाचे वारस त्याला आव्हान देऊ शकतात का? ।। एखाद्या जमिनीची खाजगी मोजणी केली तर ती अवैध ठरते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !