वारसनोंद

वारसनोंद, कर्जबोजा कमी करणे, कर्ज बोजा चढवणे, अज्ञान पालन कर्ता नोंद कमी करणे, एकत्र कुटुंब मॅनेजर नोंद कमी करणे, गॅझेट मधील नावानुसार बदल करणे आता या कामांसाठी तलाठी कार्यालयात जायची गरज नाही l ही कामे घरी बसून करा l जाणून घ्या कसे !

मित्रांनो, आता वारस नोंद करणे किंवा कर्ज बोजा दाखल करणे किंवा कर्ज बोजा कमी करणे,अज्ञान पालककर्ता तसेच एकत्र कुटुंब मॅनेजर, यांच्या नोंदी कमी करणे, गॅझेट… Read More »वारसनोंद, कर्जबोजा कमी करणे, कर्ज बोजा चढवणे, अज्ञान पालन कर्ता नोंद कमी करणे, एकत्र कुटुंब मॅनेजर नोंद कमी करणे, गॅझेट मधील नावानुसार बदल करणे आता या कामांसाठी तलाठी कार्यालयात जायची गरज नाही l ही कामे घरी बसून करा l जाणून घ्या कसे !