शेती

शेती, वीज, पुनर्वसन कायदा, भूसंपादन इत्यादी विषयी ‘हे’ २४ कायदे सर्वांना माहित असायलाच पाहिजे ।। जाणून घ्या महत्वाची माहिती !

१)किमान वेतन कायदा-१९४८ नुसार शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन मजुरांना देता येणार नाही किंवा किमान वेतनातून कसलीही कपात करता येणार नाही. २)शेतीस कुक्कुटपालना-सारख्या… Read More »शेती, वीज, पुनर्वसन कायदा, भूसंपादन इत्यादी विषयी ‘हे’ २४ कायदे सर्वांना माहित असायलाच पाहिजे ।। जाणून घ्या महत्वाची माहिती !