संरक्षित कुळ म्हणजे काय

संरक्षित कुळाला सातबारा वरील क्षेत्रापैकी एकूण किती क्षेत्र मिळते? ।। खरेदीखत आणि त्या मिळकतीच प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ यात जर तफावत आली तर काय करायचं किंवा काय होऊ शकतं? ।। विविध ठिकाणच्या मालमत्तेचा दावा कसा आणि कुठे करावा? ।। नॉमिनेशनमुळे इतर वारसाचा हक्क संपतो का?।। या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !

पहिला प्रश्न आहे, एखाद्या संरक्षित कुळाला सातबारा वरील क्षेत्रापैकी एकूण किती क्षेत्र मिळते. उत्तर: आता सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतला पाहिजे, की कुळ कायदा, ज्या… Read More »संरक्षित कुळाला सातबारा वरील क्षेत्रापैकी एकूण किती क्षेत्र मिळते? ।। खरेदीखत आणि त्या मिळकतीच प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ यात जर तफावत आली तर काय करायचं किंवा काय होऊ शकतं? ।। विविध ठिकाणच्या मालमत्तेचा दावा कसा आणि कुठे करावा? ।। नॉमिनेशनमुळे इतर वारसाचा हक्क संपतो का?।। या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !