8 अ उतारा

‘८ अ’ उतारा काय असतो ।। तो कसा समजून घ्यायचा? ।। सात बारा उतारा आणि ‘आठ अ’ उतारा या मध्ये काय फरक आहे?

सर्वप्रथम सात बारा उतारा आणि आठ अ उतारा यामध्ये काय फरक आहे हे बघुयात: सात बारामध्ये प्रत्येक जमीन मालकाच्या मालकी हक्काची जमीन सगळी एका गटात… Read More »‘८ अ’ उतारा काय असतो ।। तो कसा समजून घ्यायचा? ।। सात बारा उतारा आणि ‘आठ अ’ उतारा या मध्ये काय फरक आहे?