jamin mojani process

कागदोपत्री एक एकर असलेली जमीन प्रत्यक्षात मोजल्यानंतर २७ गुंठ्यांत भरली तर काय करता येईल?।। वर्ग एकची जमीन होती. त्या बदल्यात शासनाने वर्ग दोनची जमीन दिली आणि ती जमीन कसत नाही म्हणून परत शासन जमा झाली, एचडीओ प्रांत ऑफिस चा निकाल देखील करण्यात आलेला आहे. तर अशा परिस्थितीत काय करता येईल?।। धार्मिक स्थळांना विज बिल असतं का?।। आजोबांनी वडीलोपार्जीत जमिनीचे मृत्युपत्र केलं आणि ते मृत्युपत्र करताना त्यांच्या आईचा नाव वगळले आणि दोन्ही मामांची नाव टाकली तर आता काय करता येईल?।। या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

  • by

आज आपण काही प्रश्न आणि शंका यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पहिला प्रश्न- कागदोपत्री त्यांची एक एकर असलेली जमीन प्रत्यक्षात मोजल्यानंतर २७ सत्तावीस गुंठ्यांत… Read More »कागदोपत्री एक एकर असलेली जमीन प्रत्यक्षात मोजल्यानंतर २७ गुंठ्यांत भरली तर काय करता येईल?।। वर्ग एकची जमीन होती. त्या बदल्यात शासनाने वर्ग दोनची जमीन दिली आणि ती जमीन कसत नाही म्हणून परत शासन जमा झाली, एचडीओ प्रांत ऑफिस चा निकाल देखील करण्यात आलेला आहे. तर अशा परिस्थितीत काय करता येईल?।। धार्मिक स्थळांना विज बिल असतं का?।। आजोबांनी वडीलोपार्जीत जमिनीचे मृत्युपत्र केलं आणि ते मृत्युपत्र करताना त्यांच्या आईचा नाव वगळले आणि दोन्ही मामांची नाव टाकली तर आता काय करता येईल?।। या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !