negotiable instrument act 1881 notes pdf

चेक बाऊन्स केस संदर्भातील संपूर्ण माहिती।। चेक बाऊन्स केसमध्ये आरोपीला कशा प्रकारची व किती शिक्षा होऊ शकते।। चेक बाऊन्स होण्याची कारणे।। केसची प्रोसेस, केस कोणकोणत्या कोर्टात फाईल करता येते?।। डॉक्युमेंट्स काय लागतात? ।। सेक्शन १३८ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट, १८८१ बाबत महत्वाची माहिती जाणून घ्या !

आज आपण माहिती घेणार आहोत चेक बाऊन्स केस संदर्भातील सेक्शन १३८ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट, १८८१ (Section 138 negotiable instrument act, 1881) हा ऍक्ट काय आहे.… Read More »चेक बाऊन्स केस संदर्भातील संपूर्ण माहिती।। चेक बाऊन्स केसमध्ये आरोपीला कशा प्रकारची व किती शिक्षा होऊ शकते।। चेक बाऊन्स होण्याची कारणे।। केसची प्रोसेस, केस कोणकोणत्या कोर्टात फाईल करता येते?।। डॉक्युमेंट्स काय लागतात? ।। सेक्शन १३८ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट, १८८१ बाबत महत्वाची माहिती जाणून घ्या !