Power of attorney

कुलमुखत्यार पत्र (Power of attorney) म्हणजे काय।। कुलमुखत्यार पत्राची कायदेशीर नोंदणी करणे का आवश्यक आहे ।। कुलमुखत्यार पत्र रद्द कसे करावे ? ।। रद्द होणारे व कधीही रद्द न होणारे कुलमुखत्यारपत्र मधील फरक !

  • by

आज आपण कुलमुखत्यार पत्र ( Power of attorney) दस्ताबद्दलची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत. कुलमुखत्यार पत्र कसे करायचे त्याचे प्रकार किती ते करताना कोणकोणत्या गोष्टींची… Read More »कुलमुखत्यार पत्र (Power of attorney) म्हणजे काय।। कुलमुखत्यार पत्राची कायदेशीर नोंदणी करणे का आवश्यक आहे ।। कुलमुखत्यार पत्र रद्द कसे करावे ? ।। रद्द होणारे व कधीही रद्द न होणारे कुलमुखत्यारपत्र मधील फरक !