new smartphone amazon

नवीन स्मार्टफोन घेताय? कुठल्या गोष्टींची काळजी आपण नवीन स्मार्टफोन घेताना घेतली पाहिजे?।। नवीन फोन घेण्याच्या फोन कंपन्यांनी लावलेल्या सवयीला आपण कुठल्या गोष्टींचा विचार करून थांबवू शकतो?।। याविषयी महत्वाची माहिती !

  • by

आपण टीव्ही, फ्रीज हे पाच, आठ, दहा, पंधरा वर्षांनी विकत घेतो. पण स्मार्टफोन जे आहे ते काही लोक एक दीड वर्षाने नवीन घ्यायला लागले आहे.… Read More »नवीन स्मार्टफोन घेताय? कुठल्या गोष्टींची काळजी आपण नवीन स्मार्टफोन घेताना घेतली पाहिजे?।। नवीन फोन घेण्याच्या फोन कंपन्यांनी लावलेल्या सवयीला आपण कुठल्या गोष्टींचा विचार करून थांबवू शकतो?।। याविषयी महत्वाची माहिती !