‘८ अ’ उतारा काय असतो ।। तो कसा समजून घ्यायचा? ।। सात बारा उतारा आणि ‘आठ अ’ उतारा या मध्ये काय फरक आहे?

सर्वप्रथम सात बारा उतारा आणि आठ अ उतारा यामध्ये काय फरक आहे हे बघुयात: सात बारामध्ये प्रत्येक जमीन मालकाच्या मालकी हक्काची जमीन सगळी एका गटात लिहलेली असते. पण एकाच मालकाची जमीन अनेक गट नंबर मध्ये असू शकते. जर समजा एका गावात वेग वेगळ्या गट नंबर मध्ये अशा ४ ठिकाणी जमिनी तुमच्या नावा वर असतील तर […]

Continue Reading