voter card

निवडणूक मतदार यादीतील आपले नाव ऑनलाईन शिफ्ट कसे करावे? ।। आपण दुसऱ्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात किंवा दुसऱ्या राज्यात गेला असाल तर तिथल्या मतदार यादीत तुमचे नाव कसे ऍड करता येईल? याविषयी महत्वाची माहिती !

  • by

आज आपण पाहणार आहोत जर बदली किंवा अन्य कारणामुळे आपण दुसऱ्या गावात, दुसऱ्या तालुक्यात, दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा दुसऱ्या राज्यात गेला असाल तर तिथल्या मतदार यादीत… Read More »निवडणूक मतदार यादीतील आपले नाव ऑनलाईन शिफ्ट कसे करावे? ।। आपण दुसऱ्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात किंवा दुसऱ्या राज्यात गेला असाल तर तिथल्या मतदार यादीत तुमचे नाव कसे ऍड करता येईल? याविषयी महत्वाची माहिती !